Hotline: 0938.89.80.87

Cân lực Tohnichi CEM360N3X22D-G
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
MÔ-MEN XOẮN CỰC TIỂU - FT LBS 52
MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI - FT LBS 260
MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI - TÍNH BẰNG LBS 3186.3
MÔ-MEN XOẮN CỰC TIỂU - NM 72
MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI - NM 360
CHIỀU DÀI - MM 713

Sản phẩm đã xem