Hotline: 0938.89.80.87

Cân lực Tohnichi CEM100N3X15D-G
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
Độ chính xác ± 1%
MÔ HÌNH CEM10N3X8D-G CEM20N3X10D-G CEM50N3X12D-G CEM100N3X15D-G
QUY CÁCH ĐÚNG
[N • m]
TỐI THIỂU ~ TỐI ĐA. 2 ~ 10 4 ~ 20 10 ~ 50 20 ~ 100
1 CHỮ SỐ 0,01 0,02 0,05 0,1
QUY CÁCH ĐÚNG
[kgf • cm]
TỐI THIỂU ~ TỐI ĐA. 20 ~ 100 40 ~ 200 100 ~ 500 200 ~ 1000
1 CHỮ SỐ 0,1 0,2 0,5 1
QUY CÁCH ĐỐI TƯỢNG
[kgf • m]
TỐI THIỂU ~ TỐI ĐA. 0,2 ~ 1 0,4 ~ 2 1 ~ 5 2 ~ 10
1 CHỮ SỐ 0,001 0,002 0,005 0,01
QUY TẮC QUYỀN LỰC
[lbf • in]
TỐI THIỂU ~ TỐI ĐA. 20 ~ 90 36 ~ 180 100 ~ 440 200 ~ 880
1 CHỮ SỐ 0,1 0,2 0,5 1
QUY CÁCH ĐỐI TƯỢNG
[lbf • ft]
TỐI THIỂU ~ TỐI ĐA. 1,5 ~ 7,3 3 ~ 14,5 7,5 ~ 36 15 ~ 73
1 CHỮ SỐ 0,01 0,02 0,05 0,1
TỐI ĐA. LỰC TAY [N] 48.1 92,2 196,9 275,5
KÍCH THƯỚC
[mm]
CHIỀU DÀI HIỆU QUẢ (L) 208 217 254 363
CHIỀU DÀI TỔNG THỂ (L ') 212 214 282 384
ĐẦU (d3) số 8 10 12 15
TRỌNG LƯỢNG [kg] 0,46 0,47 0,58 0,63
ĐẦU CÓ THỂ THAY ĐỔI (SH, RH, QH, HH)
8D
(SH, SH-N, RH, QH, DH, HH)
10D
(SH, RH, QH, RQH, DH, HH)
12D
(SH, RH, QH, RQH, DH, HH)
15D

Sản phẩm đã xem