Hotline: 0938.89.80.87

SHOWA DENKI M1V06 (1075min-1)
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

特長

シロッコファン大風量・低圧タイプで、大量の風量を要する場合に最適な送風機です。

用途

  • ビル・工場などの冷暖房・換気
  • 乾燥装置
  • 各種機器の冷却・送排気
  • 一般送排風用
  • 風洞実験装置
  • その他
 • 分解構造図

拡大図表示

Sản phẩm đã xem