Hotline: 0938.89.80.87

SHOWA DENKI CFM-20R
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
集じん機(ダストレーサ) 製品中止機種一覧 ダストレーサ  
ダストレーサ製品中止機種一覧

資料ダウンロードはこちら

標準仕様表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形式 シェーキング
方式
吸込
相フランジ
外径(mm)
出力
(kW)
風量
(m3/min)
50/60Hz
静圧
(kPa)
50/60Hz
ろ過面積
(m2)
寸法 概略
質量
(kg)
タテ
(mm)
ヨコ
(mm)
高さ
(mm)
CFA-215SC 手動機械 75 0.4 5 1.57 1.5 452 492 744 47
CFA-215ST 手動機械 75 3 0.4 5 1.57 1.5 452 492 744 47
CFA-220S 手動機械 97 3 0.75 8 1.96 2 452 492 744 55
CFA-240S 手動機械 148 3 1.5 16 2.35 4 681 636 1228 135
CFA-410 手動機械 198 3 2.2 30 2.45 10.6 680 786 1462 182
CFA-515 手動機械 225 3 3.7 40 2.45 14.1 750 876 1612 240
CFM-10R パルス 150 3 1.5 20 1.96 10.4 720 650 1450 179
CFM-20R パルス 200 3 2.2 30 2.45 15.6 720 870 1410 218
CFM-30R パルス 225 3 3.7 40 2.45 23.4 1000 870 1495 281
CFM-40R パルス 250 3 5.5 60 2.45 31.2 1060 1160 1640 392
CFO-2200 なし 148 3 2.2 28/35 1.08/1.57 4 987 630 2600 90

Sản phẩm đã xem