Hotline: 0938.89.80.87

SHOWA DENKI B2V03 (3545min-1)
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

特長

ターボブロアノンサージャ(昭和電機独自の流れの技術)を装着した、省エネルギー・騒音低減型送風機です。

用途

  • バーナー燃焼空気用
  • 二次押込送風機
  • 空気搬送装置
  • 集じん装置
  • 公害防止関連装置
  • 乾燥炉や焼鈍炉の熱風循環用送風機
  • 冷暖房用送風機
  • 各種プラント装置の送排風
  • その他
 • 分解構造図

Sản phẩm đã xem