Hotline: 0938.89.80.87

bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN SR93-8Y-N90-1000
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

SR93-8Y-N-90-1000
Manufactured by SHIMADEN CO LTD
TEMPERATURE REGULATOR 100-240VAC 50/60HZ 15VA

Big Picture

Shimaden SR93-8Y-N-90-1000

 • Product name: Shimaden SR93-8Y-N-90-1000
 • SR93:MPU-Based Auto-Tuning PID Digital Controller,H96xW96xD110DIN size Digital indicator,
 • 8Y: Contact: 1a, Contact capacity: 240V AC 2A/resistive load, proportional cycle: 1~120sec.
 • N: Control ouptut (2) option None
 • 90: 100-240V AC,50/60Hz
 • 1000: Event output (2a) Ev1,Ev2, Contach Capacity: 240V AC 1A
 • Brand: Shimaden
 • Origin: Made in Japan
 •    

  SR94-8I-N-90-1050

  SR94-4I-N-90-1050

  FP93-8I-90-0050 

   

  SR91-8Y-90-0N                     SR91-8Y-90-0Y

  SR91-8Y-90-1N                     SR91-8I-90-05

  SR91-8I-90-0 I0                      SR91-8I-90-1N

  SR91-8P-90-0N                     SR91-8P-90-06

  SR92-8Y-N-90-0000             SR92-8Y-Y-90-0000

  SR92-8Y-N-90-1000             SR92-8I-I-90-0050

  SR92-8I- I -90 -0070              SR92-8I-N-90-1000

  SR92-8P-N-90-0000             SR92-8P-Y-90-0000

  SR93-8Y-N-90-0050             SR93-8Y-Y-90-0050

  SR93-8Y-N-90-1000              SR93-8I-N-90-0000

  SR93-8I-I-90-0000                 SR93-8I-N-90-1000

  SR93-8P-N-90-0000             SR93-8P-Y-90-0070

  SR93-8P-Y-90-1680              SR94-8P-Y-90-1680

  SR94-8Y-N-90-1000              SR94-8I-I-90-0070

  SR94-8I- I -90 -0050              SR94-8I-N-90-1000

  SR94-8P-N-90-0070             SR94-8P-Y-90-0000

  SR94-8Y-N-90-0000              SR94-8Y-Y-90-0000

   

Sản phẩm đã xem