Hotline: 0938.89.80.87

UW-B6SLK URYU
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

Kích thước trục :6mm, 1/4in

Tóc độ không tải: 8500rpm

Tông chiều dài(không bao gồm khớp nối và đầu Bit): 166mm, 617/32in

khối lượng( không bao gồm khớp nối và bulong) : 0.97kg, 2.13Ib

Từ tâm đến cạnh bên : 31.0mm, 17/32in

Đầu Sq và đầu Bit : 9.5mm, 3/8in

Sản phẩm đã xem