Hotline: 0938.89.80.87

UW-9SRK URYU
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

Kích thước trục :10mm, 3/8in

Tóc độ không tải: 7000 rpm

Tông chiều dài(không bao gồm khớp nối và đầu Bit): 178mm, 71/64 in

khối lượng( không bao gồm khớp nối và bulong) : 1.79 kg, 3.93 Ib

Từ tâm đến cạnh bên : 34.0 mm, 111/32 in

Đầu Sq và đầu Bit : 12.7 mm, 1/2 in

Sản phẩm đã xem