Hotline: 0938.89.80.87

UW-8SHRK URYU
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

Kích thước trục :8mm, 5/16in

Tóc độ không tải: 7300rpm

Tông chiều dài(không bao gồm khớp nối và đầu Bit): 172mm, 649/64in

khối lượng( không bao gồm khớp nối và bulong) : 1.55kg, 3.41Ib

Từ tâm đến cạnh bên : 31.0mm, 17/32in

Đầu Sq và đầu Bit : 12.7mm, 1/2in

Sản phẩm đã xem