Hotline: 0938.89.80.87

UW-161ER URYU
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

Kích thước trục :16mm, 5/8in.

Tóc độ không tải: 3800rpm.

Tông chiều dài(không bao gồm khớp nối và đầu Bit): 217mm, 835/64in.

khối lượng( không bao gồm khớp nối và bulong) : 4.10kg, 9.00Ib.

Từ tâm đến cạnh bên : 41.5mm, 141/64in.

Đầu Sq và đầu Bit : 19.0mm, 3/4in.

Sản phẩm đã xem