Hotline: 0938.89.80.87

UW-10SHRK URYU
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

Kích thước trục :10-12mm, 3/8 - 1/2 in

Tóc độ không tải: 6000rpm

Tông chiều dài(không bao gồm khớp nối và đầu Bit): 183mm, 713/64in

khối lượng( không bao gồm khớp nối và bulong) : 2.13kg, 4.68Ib

Từ tâm đến cạnh bên : 35.0mm, 13/8 in

Đầu Sq và đầu Bit : 12.7mm, 1/2 in

Sản phẩm đã xem