Hotline: 0938.89.80.87

TRUSCO MUO-4A
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
特長

-

仕様

●​色​:​ヤ​ン​グ​グ​リ​ー​ン
​●​オ​ー​プ​ン​タ​イ​プ
​●​間​口​(​m​m​)​:​9​0​0
​●​奥​行​(​m​m​)​:​4​5​0
​●​高​さ​(​m​m​)​:​3​8​0
​●​最​大​積​載​量​(​k​g​/​台​)​:​7​0
​●​均​等​積​載​量​(​k​g​/​段​)​:​7​0
​●​設​置​タ​イ​プ​:​上​置​専​用
​●​付​属​品​:​-
​●​追​加​棚​板​:​-
​●​棚​板​ピ​ッ​チ​(​m​m​)​:​-
​●​棚​板​調​整​ピ​ッ​チ​(​m​m​)​:
​●​適​合​ベ​ー​ス​:
​●​質​量​:​9​.​8​k​g

用途

-

材質・仕上げ

●​ス​チ​ー​ル

使用条件

-

注意事項

●​上​置​・​下​置​両​用​タ​イ​プ​を​下​置​き​と​し​て​ご​利​用​の​場​合​は​、​ベ​ー​ス​(​M​U​U​-​0​6​B​)​を​ご​使​用​く​だ​さ​い​。

セット内容
付属品

-

生産国

日​本

小箱入り数ヘルプ

1台

大箱入り数ヘルプ

-

Sản phẩm đã xem