Hotline: 0938.89.80.87

TRUSCO FR-603
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
特長

●​背​面​パ​ネ​ル​と​仕​切​板​が​前​後​に​移​動​で​き​る​の​で​、​A​4​・​B​4​の​フ​ァ​イ​ル​が​ス​ッ​キ​リ​収​納​で​き​ま​す​。
​●​3​0​m​m​ピ​ッ​チ​で​仕​切​板​移​動​可​能​で​書​類​の​量​に​応​じ​て​、​仕​切​り​が​可​能​で​す​。
​●​A​4​・​B​4​サ​イ​ズ​の​収​納​が​可​能​で​す​。

仕様

●​色​:​ネ​オ​グ​レ​ー
​●​最​大​積​載​量​(​k​g​/​台​)​:​2​0​0
​●​間​口​(​m​m​)​:​8​8​0
​●​奥​行​(​m​m​)​:​4​0​0
​●​高​さ​(​m​m​)​:​1​7​6​0
​●​均​等​積​載​量​(​k​g​/​段​)​:​6​0
​●​付​属​品​:​棚​板​4​枚​、​バ​ッ​ク​パ​ネ​ル​5​枚​、​仕​切​板​6​5​枚
​●​質​量​:​8​7​.​4​k​g

用途

●​完​成​品

材質・仕上げ

●​ス​チ​ー​ル

使用条件

-

注意事項

-

セット内容
付属品

-

生産国

日​本

小箱入り数ヘルプ

1台

大箱入り数ヘルプ

-

Sản phẩm đã xem