Hotline: 0938.89.80.87

SHOWA DENKI SF-38
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa) Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa)
Sirocco SF-38 41 single 0.025 2830 1.1 0.21 3280 1.2 0.31 40°C 180°C
SF-50 49 single 0.04 2700 2.2 0.32 3200 2.6 0.45 40°C 180°C
SF-55S 49 single 0.04 2700 2.5 0.31 3200 2.8 0.44 40°C 180°C
SF-75 75 single 0.25 2800 8.0 0.55 3400 9.5 0.80 40°C 200°C
SB-75 75 3 0.25 2800 8.0 0.55 3400 9.5 0.80 40°C 200°C
Turbo SB-151 41 single 0.04 2700 1.6 0.47 3200 2.0 0.66 40°C X
SB-201 49 single 0.04 2700 2.2 0.47 3200 2.6 0.66 40°C 200°C
SB-202 49 3 0.04 2700 2.2 0.47 3200 2.6 0.66 40°C 200°C

Sản phẩm đã xem