Hotline: 0938.89.80.87

SHOWA DENKI KSB-H75
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (kPa) Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (kPa)
Turbo KSB-H04 82 3 0.4 2900 12 2.15 3450 11.5 2.35 60°C 250°C
KSB-H07 123 3 0.75 2900 25 2.25 3450 24 2.55 60°C 250°C
KSB-H15 123 3 1.5 2900 35 2.70 3450 34 3.10 60°C 250°C
KSB-H22 148 3 2.2 2900 43 3.55 3450 42 3.75 60°C 250°C
KSB-H37 175 3 3.7 2900 65 4.50 3450 65 4.70 60°C 250°C
KSB-H55 JIS5K200A 3 5.5 2920 85 5.26 3510 90 5.18 80°C 250°C
KSB-H75 JIS5K200A 3 7.5 2920 105 5.64 3510 105 5.79 80°C 250°C
KSB-H07B 123 3 0.75 2900 18 2.10 3450 21 3.00 60°C 250°C
KSB-H15B 123 3 1.5 2900 28 2.70 3450 33 3.85 60°C 250°C
KSB-H22B 148 3 2.2 2900 35 3.15 3450 42 4.50 60°C 250°C
KSB-H37B 175 3 3.7 2900 50 4.20 3450 60 6.00 60°C 250°C

Sản phẩm đã xem