Hotline: 0938.89.80.87

SHOWA DENKI FS-H07
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
Standard type model Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa) Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa)
Sirocco FS-150 70×80 3 0.2 2800 7.0《6.2》 0.39《0.35》 3400 8.0《7.0》 0.55《0.50》 40°C 200°C
FS-200 76×76 3 0.25 2800 9.5 0.55 3400 11 0.75 40°C 200°C
FS-H04 106 3 0.4 2900 15 0.70 3450 16 1.00 40°C 250°C
FS-H07 125 3 0.75 2900 23 0.90 3450 20(26) 1.30 40°C 250°C
FS-H15 134 ×166 3 1.5 2900 37 1.20 3450 32(43) 1.70 40°C 250°C
FS-H22 140 ×170 3 2.2 2900 48 1.40 3450 42(55) 2.00 40°C 250°C
The number in ( ) indicates overrated max. airflow. The number in《 》indicates the heat resistance performance.

Sản phẩm đã xem