Hotline: 0938.89.80.87

SHOWA DENKI U2V-30S
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
Model Phase Electric pressure 
(V)
Output 
(kW)
50Hz 60Hz
Intake properties Discharge properties Intake properties Discharge properties
Max air flow 
(m3/min)
Max static pressure 
(kPa)
Max air flow 
(m3/min)
Max static pressure 
(kPa)
Max air flow 
(m3/min)
Max static pressure 
(kPa)
Max air flow 
(m3/min)
Max static pressure 
(kPa)
U2V-07S single 100 0.07 0.45 4.00 0.45 4.20 0.52 5.40 0.52 5.60
U2V-07T 3 200
U2V-10S single 100 0.1 0.6 5.40 0.6 5.90 0.7 6.90 0.7 7.35
U2V-10T 3 200
U2V-20S single 100 0.2 0.7 7.60 0.7 8.15 0.8 9.30 0.8 9.80
U2V-20T 3 200
U2V-30S single 100 0.3 1.0 8.80 1.0 9.30 1.15 10.3 1.15 10.9
U2V-30T 3 200 11.9
U2V-40S single 100/200 0.4 1.1 11.8 1.1 14.2 1.3 14.2 1.3 15.7
U2V-40T 3 200 12.7 15.7 16.1 17.2
U2V-70S single 100/200 0.75 1.8 12.7 1.8 16.0 2.2 16.7 2.2 17.7
U2V-70T 3 200 2.0 14.7 2.0 16.7 2.4 17.6 2.4 20.5
U2V-150 3 200 1.5 3.3 16.2 3.3 19.6 4.0 21.1 4.0 22.6
U2V-220 3 200 2.2 4.2 19.6 4.2 21.6 5.0 23.5 5.0 24.5

Sản phẩm đã xem