Hotline: 0938.89.80.87

NLL-1200
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
特長

●​手​元​の​明​る​さ​を​確​保​す​る​た​め​に​ご​使​用​く​だ​さ​い​。

仕様

●​棚​板​・​取​り​付​け​金​具​付
​●​電​源​:​A​C​1​0​0​V
​●​電​源​コ​ー​ド​:​4​m​(​中​間​ス​イ​ッ​チ​付​)
​●​適​合​機​種​:​T​H​型​、​T​H​R​C​-​1​5​0​0
​●​間​口​(​m​m​)​:​1​1​7​5
​●​奥​行​(​m​m​)​:​2​0​0
​●​高​さ​(​m​m​)​:​9​9
​●​消​費​電​力​(​W​)​:​2​0
​●​質​量​:​5​k​g

用途

-

材質・仕上げ

●​ス​チ​ー​ル

使用条件

-

注意事項

●​L​E​D​は​取​り​付​け​で​き​ま​せ​ん​。
​●​T​H​R​C​-​1​5​0​0​に​は​N​L​L​-​1​5​0​0​が​取​り​付​け​で​き​ま​す​。

セット内容
付属品

-

生産国

日​本

小箱入り数ヘルプ

1個

大箱入り数ヘルプ

-

Sản phẩm đã xem