Hotline: 0938.89.80.87

MŨI KHOAN JS514080D3C.0Z4-NXT SECO
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
  • 8,0 mm
  • 32,0 mm
  • Cacbua
  • 80,0 mm
  • 8,0 mm
  • NXT
  • Hình trụ
  • 46,0 độ

Sản phẩm đã xem