Hotline: 0938.89.80.87

Máy hút bụi SHOWA DENKI CFA-110
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

 

 

 

 

 

形式 シェーキング
方式
吸込
相フランジ
外径(mm)
出力
(kW)
風量
(m3/min)
50/60Hz
静圧
(kPa)
50/60Hz
ろ過面積
(m2)
寸法 概略
質量
(kg)
タテ
(mm)
ヨコ
(mm)
高さ
(mm)
CFA-110 なし 75 0.2 4 0.8/1.18 0.8 405 380 570 25
CFA-H215C 手動機械 75 0.4 5 1.76 1.5 452 529 744 47
CFA-H215T 手動機械 75 3 0.4 5 1.86 1.5 452 492 744 49
CFA-H220 手動機械 97 3 0.75 8 2.15 2 452 492 744 59
CFA-H240 手動機械 148 3 1.5 16 2.45 4 681 693 1228 135
CFA-H410 手動機械 198 3 2.2 30 2.45 10.6 680 786 1462 197
CFA-H515 手動機械 225 3 3.7 40 2.45 14.1 750 876 1612 238

 

 

 

Sản phẩm đã xem