Hotline: 0938.89.80.87

L404F204 Azbil
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

 

  • Phạm vi thiết lập áp lực  (kPa): 0 to 350 

  • Phạm vi tỷ lệ thuận min: 30 

  • Phạm vi tỷ lệ thuận max: 100

  • Áp lực đạt mức tối đa (kPa):  600

Sản phẩm đã xem