Hotline: 0938.89.80.87

Kìm P-22 Hozan Japan
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

● chiều dài đầy đủ (m m): 1 6 3 
● Khả năng ngắt kết nối (m m) đường sắt: - 
● khả năng ngắt kết nối (m m) dây đồng: .phi 2 6. 
● hình -edge (M M) E × F: .. 2 4 × 1 5 
● Trọng lượng: 1 2 5 g

Sản phẩm đã xem