Hotline: 0938.89.80.87

HOZAN W-110
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
BALLPOINT L-WRENCH SET
 
 
W-110
 
Weight 130 g
 
W-111
 
Weight 117 g
 
W-112
 
Weight 83 g
 
W-113
 
Weight 74 g
BALLPOINT L-WRENCH
BALLPOINT L-WRENCH
  Part no. Width-across-flats
size
mm
Hex recessed
head bolt
Hex recessed
set screw
Weight
g
A
mm
B
mm
One piece 
of W-110
W-110-1.5 1.5 14 80 M1.6/M2 M3 2
W-110-2 2 16 96 M2.5 M4 3
W-110-2.5 2.5 18 111 M3 M5 6
W-110-3 3 20 127 M4 M6 9
W-110-4 4 25 142 M5 M8 18
W-110-5 5 28 160 M6 M10 31
W-110-6 6 32 180 M8 M12 51
One piece 
of W-111
W-111-1.5 1.5 4 81 M1.6/M2 M3 2
W-111-2 2 5 96 M2.5 M4 3
W-111-2.5 2.5 6 111 M3 M5 5
W-111-3 3 8 127 M4 M6 8
W-111-4 4 9 142 M5 M8 16
W-111-5 5 11 160 M6 M10 28
W-111-6 6 13 180 M8 M12 46
One piece 
of W-112
W-112-1.5 1.5 14 51 M1.6/M2 M3 1
W-112-2 2 16 58 M2.5 M4 2
W-112-2.5 2.5 18 65 M3 M5 3
W-112-3 3 20 74 M4 M6 6
W-112-4 4 25 78 M5 M8 11
W-112-5 5 28 89 M6 M10 19
W-112-6 6 32 101 M8 M12 31
One piece 
of W-113
W-113-1.5 1.5 4 51 M1.6/M2 M3 1
W-113-2 2 5 58 M2.5 M4 2
W-113-2.5 2.5 6 65 M3 M5 3
W-113-3 3 8 74 M4 M6 5
W-113-4 4 9 78 M5 M8 9
W-113-5 5 11 89 M6 M10 17
W-113-6 6 13 101 M8 M12 27
* Use care to avoid applying excessive torque.

Sản phẩm đã xem