Hotline: 0938.89.80.87

FL-13-1 Fuji
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

Loại súng lục - Ổ vuông

Mô hình

Kích thước bu lông Phạm vi mô-men xoắn đề xuất Kích thước ổ vuông Khí vào
mm Nm ft.lb mm trong

trong

FL-4-3

M6 16 ~ 24 11,8 ~ 17,7 9.5 3/8 1/4 inch Rc

FL-5-3

M6 ~ M8 20 ~ 40 14,7 ~ 29,5 9.5 3/8 1/4 inch Rc

FL-6-3

M8 28 ~ 56 20,6 ~ 41,3 9.5 3/8 1/4 inch Rc
FL-7-3 M8 ~ M10 34 ~ 60 25,1 ~ 44,2 9.5 3/8

1/4 inch Rc

FL-9-3

M10 52 ~ 96 38,3 ~ 70,8 12,7 1/2 1/4 inch Rc
FL-11-3 M10 ~ M12 80 ~ 136 59,0 ~ 100,2 12,7 1/2

1/4 inch Rc

FL-13-3

M12 ~ M14 120 ~ 172 88,4 ~ 126,8 12,7 1/2

1/4 inch Rc

Sản phẩm đã xem