Hotline: 0938.89.80.87

Cảm biến SENSBEY TH-AB111
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm : TH-AB111
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
Tính năng sản phẩm: Cảm biến Thương hiệu: Hệ thống sưởi điện SENSBEY Mô hình: TH-A111
Loại cảm biến: 15 Điện áp cung cấp: 100 C.Số ẩn: 26
Nhiệt độ làm việc: 10 Loại đầu ra: 18 Loại gắn kết: 36
Độ chính xác: 17 Dòng: 15 Độ phân giải: 32
Số lượng gói tối thiểu: 1 Số đặt hàng: 12 Số vật liệu: 15
Có cung cấp xuyên biên giới hay không: Không Số mặt hàng: 155 Lĩnh vực ứng dụng: dụng cụ đo lường

Sản phẩm đã xem