Hotline: 0938.89.80.87

3KE-175A -SHOWA DENKI
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

 

[Options] [Expendables] [Parts]  ※○ means in stock
 

Category Applied Model Filter Stock
Primary, secondary filters CRD-H04-NT 3K12-300R-NT
CRD-H07-NT 3K12-350R-NT
CRD-H15-NT 3K12-420R-NT
CRD-400R 3K12-300R
CRD-750R 3K12-350R
CRD-1500R 3K12-420R
End filter CRD-400R 3KE-175A
CRD-750R 3KE-190A
CRD-1500R 3KE-235A
General-purpose afterfilter CRD-H04-NT/400R 3AF-10A
CRD-H07-NT/750R 3AF-20A
CRD-H15-NT/1500R 3AF-30A
High-performance afterfilter CRD-H04-NT/400R 3AF-10E
CRD-H07-NT/750R 3AF-20E
CRD-H15-NT/1500R 3AF-30E
Element for General-purpose afterfilter CRD-H04-NT/400R 3FE-10A
CRD-H07-NT/750R 3FE-20A
CRD-H15-NT/1500R 3FE-30A
Element for General-purpose afterfilter CRD-H04-NT/400R 3FE-10E
CRD-H07-NT/750R 3FE-20E
CRD-H15-NT/1500R 3FE-30E
Inner filter CRD-H04-NT/400R 3IF-10
CRD-H07-NT/750R 3IF-20
CRD-H15-NT/1500R 3IF-30A(General-purpose afterfilter)
CRD-H15-NT/1500R 3IF-30C(General-purpose afterfilter)
Adapter CRD-H04-NT/400R 3AD-100
CRD-H07-NT/750R 3AD-125
CRD-H15-NT/1500R 3AD-150

Sản phẩm đã xem