Hotline: 0938.89.80.87

Bộ điều khiển nhiệt độ OMRON E5CC-QX2DSM-800
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

E5CC-RX2ASM-800 1 ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240

E5CC-RX2DSM-800 1 ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC/DC24

E5CC-QX2DSM-800 1 ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC/DC24

E5CC-CX2ASM-800 1 ngỏ ra 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240

E5CC-CX2DSM-800 1 ngỏ ra 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC/DC24

E5CC-RX3A5M-000 1 ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240

E5CC-QX3A5M-000 1 ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240

E5CC-RX3A5M-004 1 ngỏ ra relay, 3 Alarm, 1 RS485, nguồn AC100-240

E5CC-RX3A5M-006 1 ngỏ ra relay, 3 Alarm, 1 transfer 4-20mA, nguồn AC100-240

Sản phẩm đã xem