Hotline: 0938.89.80.87

KOKEN 13401M-17
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật
Phân loại các mặt hàng và bộ đơn lẻ ổ cắm đơn mục đích để tác động
hình dạng ổ cắm Hình lục giác Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) 32
Kích thước d1 (mm) 23,5 Kích thước d2 (mm) 21,5
Kích thước L (mm) 12 khối lượng (g) 54

Sản phẩm đã xem