Hotline: 0938.89.80.87

Fuji GYB401D5-RC2
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm : GYB401D5-RC2
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

■ Servomotor: GYB motor (quán tính giữa)

Thông số kỹ thuật

Thể loại
Vôn Tốc độ định mức Con dấu / trục dầu Mã hoá Phanh Đầu ra định mức
200V 3000r / phút có con dấu dầu /
có chìa khóa, có gõ
20 bit INC W / o 0,2kW GYB201D5-RG2
0,4kW GYB401D5-RG2
0,75kW GYB751D5-RG2
W / 0,2kW GYB201D5-RG2-B
0,4kW GYB401D5-RG2-B
0,75kW GYB751D5-RG2-B
ABS 18 bit W / o 0,2kW GYB201D5-HG2
0,4kW GYB401D5-HG2
0,75kW GYB751D5-HG2
W / 0,2kW GYB201D5-HG2-B
0,4kW GYB401D5-HG2-B
0,75kW GYB751D5-HG2-B
không có con dấu dầu /
có chìa khóa, có gõ
20 bit INC W / o 0,2kW GYB201D5-RC2
0,4kW GYB401D5-RC2
0,75kW GYB751D5-RC2
W / 0,2kW GYB201D5-RC2-B
0,4kW GYB401D5-RC2-B
0,75kW GYB751D5-RC2-B
ABS 18 bit W / o 0,2kW GYB201D5-HC2
0,4kW GYB401D5-HC2
0,75kW GYB751D5-HC2
W / 0,2kW GYB201D5-HC2-B
0,4kW GYB401D5-HC2-B
0,75kW GYB751D5-HC2-B

Sản phẩm đã xem