Hotline: 0938.89.80.87

Fuji BW50RAG-3P
Giá : 624,900 đ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

- Số cực: 3P
- Dòng định mức: 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A
- Dòng ngắn mạch: 50kA
- Xuất xứ: Fuji - Japan

Sản phẩm đã xem