Hotline: 0938.89.80.87

Fuji BW403S0
Giá : 2,901,305 đ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

- Số cực: 3P
- Dòng định mức: có các loại 300A, 350A, 400A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Tiêu chuẩn: IEC60947-2

Sản phẩm đã xem