Hotline: 0938.89.80.87

Fuji BW103E0
Giá : 798,220 đ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

- Số cực: 3P
- Dòng định mức: 60A, 75A, 100A
- Dòng ngắn mạch: 18kA

Sản phẩm đã xem